By using AppDemoStore.com, you agree with our use of cookies to improve your user experience. Read our cookie statement.
Tap to run demo

Add to Home Screen

Bokskanner990 views

Bokskanner er en app for iPhone som skanner ISBN-strekkoder og slår opp bøkene i iBooks.

Bruk Bokskanner som huskeliste for bøker eller kjøp dem direkte fra iBooks.

Utnytt at skanning er raskere enn å søke fram bøker selv!

Veldig nyttig i bokhandlere eller andre plasser de har bøker.

Bokskanner er gratis og foreløpig kun tilgjengelig på norsk.

Get from Apple App Store

    You like this demo?

    Make one for your own app!

    Free 30-day Trial

    Create Awesome app images on picapp.net